• Kasımpaşa, Çatma Mescit Mahallesi, Tepebaşı Cd. No: 1 Kat: 1, 34430 Beyoğlu/İstanbul
  • 0 212 251 66 04
  • MAİL FORMU

Tüberküloz

  1. Anasayfa
  2. Tüberküloz

Tüberküloz

Tüberküloz (Verem Hastalığı)  nedir?

Tüberküloz (TB) halen Dünya’ da önlenebilir ölümlerin önemli nedenlerinden biridir. Tüberküloz Mycobacterium Tuberculosis bakterisi tarafından meydana getirilen bulaşıcı bir hastalıktır. Daha çok akciğerlerde meydana gelse de bütün organları tutabilir.

Halen Dünya’ da her yıl 10 milyondan fazla insan tüberküloz hastalığına yakalanmakta ve her yıl 1-1.2 milyon insan tüberküloza bağlı olarak ölmektedir.

Hastalığın belirti ve bulguları

Aktif tüberküloz hastalığının en çok görülen belirtileri öksürük, balgam çıkarma, kanlı balgam, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi ve göğüs ağrısıdır.

Tüberküloz hastalığı nasıl bulaşır?

Tüberküloz hastalığı akciğer tüberkülozlu hastalardan öksürük, aksırık gibi durumlarda havaya saçılan bakterilerin diğer insanlar tarafından solunum yolu ile alınmasıyla bulaşır. Tüberküloz hastalarında başlangıçta şikayetler çok olmayabileceğinden bir hasta teşhis konulup tedavi başlayıncaya kadar özellikle aynı evde birlikte yaşadıkları olmak üzere yakın temaslılarına hastalığı bulaştırabilir.

Tanı (Teşhis)

Tüberküloz hastalığının keşin teşhisi tüberküloz bakterisinin balgam veya hastadan alınan diğer örneklerde gösterilmesi ile konulur. Özellikle akciğer dışı organ tüberkülozlularında bazı durumlarda alınması gereken doku biyopsileri ile de tanı elde edilmeye çalışılır.

Tedavi

Tüberküloz ilaçları uygun şekilde ve düzenli olarak kullanılırsa hastaların çok büyük bir kısmı tamamen iyileşir. Tüberkülozda tedavi süresi sıklıkla 6 aydır ama bazı durumlarda tedavi 12-18 aya kadar uzatılabilir.

Sessiz tüberküloz nedir?

Yapılan hesaplamalara göre Dünya’ da insanların yaklaşık % 25’ i Tüberküloz basili ile enfekte olmuştur fakat hasta değildir. Yani hastalığın bir belirtisi yoktur ve bu kişiler hastalığı başkalarına bulaştırmazlar. Bu kişilerin aktif tüberküloz hastalığı olma riski yaşam boyunca % 10 civarındadır. Diğer kişilerde vücudun bağışıklık sistemi bakterilerin çoğalmasını engelleyerek hastalanmayı önlemektedir. Sessiz enfeksiyonun tanısı PPD veya IGRA testleri ile konulur

Ama bu kişiler bağışıklık sistemini bozan durumlara sahip olurlarsa ( HIV enfeksiyonu, açlık, şeker hastalığı, tütün kullanımı, silikozis, bazı ilaçların kullanımı gibi) hastalanma riskleri artar

T.C Sağlık Bakanlığı Tüberküloz Tanı Tedavi Rehberi

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/tuberkuloz_db/haberler/Tuberkuloz_Tani_Ve_Tedavi_Rehberi_/Tuberkuloz_Tani_ve_Tedavi_Rehberi.pdf

Türkiye’de Tüberküloz

Türkiye’de özellikle 1960’lı yıllardan itibaren çok daha etkili yürütülen Tüberküloz kontrol mücadelesi sonucu hastalık giderek azalmıştır. Bugün 100 bin kişide 15’in altına düşen değerle ülkemiz tüberkülozun tamamen ortadan kaldırılabileceği bir evreye girmiş görünmektedir.

Türkiye Tüberküloz Kontrol Mücadelesinde 1950’lii yıllarda başlayan BCG aşı kampanyaları, 1960’lı yıllarda kadastro usulü röntgen taramaları ve hastaların kayda alınması, aylık verilerin toplanarak yıllık hale dönüştürülmesi ve tedavi takip sonuçlarının izlenmesi önemli dönüm noktalarıdır. 2005 yılından itibaren hasta verilerinin bireysel olarak toplanması sistemine geçişle birlikte Dünya ile paralel bir aşamaya  gelinmiştir.

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/haberler/verem-savas-raporu-2016-2017/Turkiyede_Verem_Savasi_2017_Raporu.pdf

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/tuberkuloz_db/dosya/raporlar/Tu_rkiye_de_Verem_Savas_2018_Raporu_kapakl_.pdf

İstanbul’da Tüberküloz

İstanbul’da Tüberküloz başlıklı powerpoint sunu gelecek

Dünya’ da Tüberküloz

Tüberküloz (TB) dünya çapında ölümlerin en önemli 10 nedeninden biridir.

2017'de 10 milyon kişi TB hastalığına yakalandı ve 1,6 milyon kişi hastalıktan öldü (HIV'li insanlar arasında 0,3 milyon kişi dahil)

TB, HIV pozitif insanların önde gelen ölüm nedenlerinden biridir.

2017'de, tahmini olarak 1 milyon çocuğun TB hastalığına yakalandığı ve 230.000 çocuğun TB nedeniyle öldüğü (HIV ile ilişkili TB'li çocuklar dahil).

Çok ilaca dirençli TB (MDR-TB) bir halk sağlığı krizi nedeni ve bir sağlık güvenliği tehdidi olarak kalmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 558.000 Çok İlaca Dirençli Tüberküloz  (MDR-TB).

Küresel olarak, TB insidansı (sıklığı)  yılda yaklaşık % 2 düşmektedir. Halbuki “Tüberküloza Son” Stratejisinin 2020 hedeflerine ulaşabilmek için yıllık% 4-5'lik bir düşüşün gerçekleşmesi gerekmektedir.

2000-2017 yılları arasında TB tanı ve tedavisi ile yaklaşık 54 milyon hayat kurtarıldı.

TB salgınını 2030 yılına kadar sona ermek, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin sağlık hedefleri arasında yer almaktadır.

TB, dünyanın her yerinde görülür. 2017'de, en fazla sayıda yeni TB vakası Güney-Doğu Asya ve Batı Pasifik bölgelerinde (Dünya’daki tüm vakaların %62) ve Afrika Bölgesi'nde (% 25 )  meydana geldi.

2017'de, yeni TB vakalarının% 87'si 30 yüksek TB yükü olan ülkede meydana geldi. Sekiz ülkede yeni TB vakalarının üçte ikisini görüldü: Hindistan, Çin, Endonezya, Filipinler, Pakistan, Nijerya, Bangladeş ve Güney Afrika.

2017 yılında Dünya’ da 100 bin kişi içinde Tüberküloz Görülme Sıklığı

https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/